Monday, October 13, 2008

KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM

Kimpalan merupakan kaedah sambungan yang penting yang sering digunakan di dalam bidang kejuruteraan hari ini terutamanya pada struktur-struktur bangunan, pelantar minyak, pembinaan kapal , industri automotif dan sebagainya. Dalam bab ini kita akan mempelajari sebahagian kecil daripada teknologi kimpalan iaitu:
• Jenis-jenis kimpalan
• Kaedah pemeriksaan kualiti kimpalan
• Badan piawai
• Analisis daya dan tegasan pada logam kimpal
• Penentuan saiz kimpalan

PIAWAIAN
Dalam amalan sebenar kejuruteraan, kita perlu menyemak garispanduan mengenai kimpalan yang telah disediakan oleh badan-badan piawai berikut:
• American Welding Society (AWS)
• American Institute of Steel Construction (AISC)
• American Society for Testing Materials (ASTM)
• American Society of Mechanical Engineers (ASME)
• American Petroleum Institute (API)
• British Standards (BS) - BS : 4360, 639, 1719, 1856, 2642, 499, etc.

LATIHAN

Oleh itu, di sini saya ada menyediakan soalan yang berkaitan dengan kimpalan & fabrikasi logam sila ke laman web dibawah bagi mencuba menjawab latihan. [untuk perhatian DR WONG SU LUAN]

LATIHAN 1 : JENIS BEBAN
[ http://www.geocities.com/hasrilmohd/index_1.htm ]

LATIHAN 2 : JENIS KIMPALAN
[ http://www.geocities.com/hasrilmohd/index_2.htm ]

LATIHAN 3 : JENIS SAMBUNGAN
[ http://www.geocities.com/hasrilmohd/index_3.htm ]

LATIHAN 4 : PIAWAIAN DALAM KIMPALAN[ http://www.geocities.com/hasrilmohd/index_4.htm ]

LATIHAN 5 : KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM
[ http://www.geocities.com/hasrilmohd/index_5.htm ]

No comments: