Friday, November 7, 2008

PANDANGAN TERHADAP ISU DAN CABARAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN DI MALAYSIA

Oleh,
Mohd Hasril Amiruddin, Mas Nida Md Khambari & Norsidah T Mohamed
Fakulti Pengajian Pendidikan
Universiti Putra Malaysia


ABSTRAK

Teknologi memainkan peranan yang sangat penting serta seiring dalam perkembangan dan kemajuan dunia. Pelbagai teknologi baru muncul bagi memenuhi keperluan semasa. Ledakan dan perkembangan teknologi telah membawa implikasi yang besar dalam kehidupan manusia, termasuklah dalam bidang pendidikan. Pengenalan beberapa teknologi yang baru ini merupakan satu inovasi (Sekolah Bestari, PPSMI, CDRI, TV Pendidikan dan sebagainya). Menurut Rogers (1995), inovasi yang baik menghasilkan faedah yang lebih baik berbanding keadaan sebelumnya, sama ada dari segi kos, matlamat, dan sebagainya. Inovasi yang baik juga dapat meringkaskan perkara yang agak kompleks dan seterusnya mudah dilaksanakan. Selain itu, inovasi perlu mudah diterima orang sebagai sesuatu yang perlu dan bagus untuk diri sendiri dan organisasinya. Sesuatu inovasi yang diperkenalkan boleh dikatakan diterima dan dilaksanakan (adoption and diffusion) setelah lebih 84 peratus komuniti menerima dan mengamalkan inovasi itu (Yusuf Hashim, 1998). Sehubungan dengan itu, kejayaan sesuatu inovasi banyak bergantung pada faktor penyebaran inovasi tersebut. Berdasarkan kajian literatur yang telah dijalankan ke atas beberapa artikel, berkenaan inovasi yang telah dibangunkan dalam memastikan kualiti pendidikan negara setanding dengan negara maju di dunia. Fokus utama perbincangan adalah kepada bidang pendidikan yang akan menyentuh beberapa aspek berkaitan inovasi yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran oleh para pendidik. Dengan itu, isu yang sering diperkatakan ialah, inovasi yang dihasilkan tidak kekal lama (sustainability) dalam penyebaran dan penggunaan dalam pendidikan negara.
P/S: untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila emai kan pada mohdhasril@gmail.com

1 comment:

n i d a said...

macam kenal je paper ni...hehe